தமிழ்

Matthew 12:41 in Tamil

மத்தேயு 12:41
யோனாவின் பிரசங்கத்தைக் கேட்டு நினிவே பட்டணத்தார் மனந்திரும்பினார்கள். இதோ, யோனாவிலும் பெரியவர் இங்கே இருக்கிறார். ஆதலால் நியாயத்தீர்ப்புநாளிலே நினிவே பட்டணத்தார் இந்தச் சந்ததியாரோடெழுந்து நின்று இவர்கள்மேல் குற்றஞ்சுமத்துவார்கள்.

Matthew 12:41 in Other Translations

King James Version (KJV)

The men of Nineveh shall rise in judgment with this generation, and shall condemn it: because they repented at the preaching of Jonas; and, behold, a greater than Jonas is here.

American Standard Version (ASV)

The men of Nineveh shall stand up in the judgment with this generation, and shall condemn it: for they repented at the preaching of Jonah; and behold, a greater than Jonah is here.

Bible in Basic English (BBE)

The men of Nineveh will come up in the day of judging and give their decision against this generation: because they were turned from their sins at the preaching of Jonah; and now a greater than Jonah is here.

Darby English Bible (DBY)

Ninevites shall stand up in the judgment with this generation, and shall condemn it: for they repented at the preaching of Jonas; and behold, more than Jonas [is] here.

World English Bible (WEB)

The men of Nineveh will stand up in the judgment with this generation, and will condemn it, for they repented at the preaching of Jonah; and behold, someone greater than Jonah is here.

Young’s Literal Translation (YLT)

`Men of Nineveh shall stand up in the judgment with this generation, and shall condemn it, for they reformed at the proclamation of Jonah, and lo, a greater than Jonah here!

மத்தேயு 12:41 in English

yonaavin Pirasangaththaik Kaettu Ninivae Pattanaththaar Mananthirumpinaarkal. Itho, Yonaavilum Periyavar Ingae Irukkiraar. Aathalaal Niyaayaththeerppunaalilae Ninivae Pattanaththaar Inthach Santhathiyaarodelunthu Nintu Ivarkalmael Kuttanjumaththuvaarkal.


Read Full Chapter : Matthew 12