தமிழ்

Ezekiel 16:42 in Tamil

எசேக்கியேல் 16:42
இவ்விதமாய் என் எரிச்சல் உன்னை விட்டு நீங்கும்படி நான் என் உக்கிரத்தை உன்னில் ஆறப்பண்ணி, இனி கோபமாயிராமல் அமருவேன்.


எசேக்கியேல் 16:42 in English

ivvithamaay En Erichchal Unnai Vittu Neengumpati Naan En Ukkiraththai Unnil Aarappannnni, Ini Kopamaayiraamal Amaruvaen.


Read Full Chapter : Ezekiel 16