Full Screen தமிழ் ?
   🏠  Lyrics  Chords  Bible 

Ezekiel 16:45 in Tamil

Home » Bible » Ezekiel » Ezekiel 16 » Ezekiel 16:45 in

எசேக்கியேல் 16:45
நீ, தன் புருஷனையும் தன் பிள்ளைகளையும் அருவருத்த உன் தாயின் மகள்; நீ, தங்கள் புருஷரையும் தங்கள் பிள்ளைகளையும் அருவருத்த உன் சகோதரிகளின் சகோதரி; உங்கள் தாய் ஏத்தித்தி; உங்கள் தகப்பன் எமோரியன்.


எசேக்கியேல் 16:45 in English

nee, Than Purushanaiyum Than Pillaikalaiyum Aruvaruththa Un Thaayin Makal; Nee, Thangal Purusharaiyum Thangal Pillaikalaiyum Aruvaruththa Un Sakotharikalin Sakothari; Ungal Thaay Aeththiththi; Ungal Thakappan Emoriyan.


Tags நீ தன் புருஷனையும் தன் பிள்ளைகளையும் அருவருத்த உன் தாயின் மகள் நீ தங்கள் புருஷரையும் தங்கள் பிள்ளைகளையும் அருவருத்த உன் சகோதரிகளின் சகோதரி உங்கள் தாய் ஏத்தித்தி உங்கள் தகப்பன் எமோரியன்
Ezekiel 16:45 in Tamil Concordance Ezekiel 16:45 in Tamil Interlinear Ezekiel 16:45 in Tamil Image

Read Full Chapter : Ezekiel 16