தமிழ்

Ezekiel 16:33 in Tamil

எசேக்கியேல் 16:33
எல்லா வேசிகளுக்கும் பணையங்கொடுக்கிறார்கள்; நீயோ உன் நேசர்கள் சுற்றுப்புறங்களிலிருந்து உன்னிடத்தில் வேசித்தனஞ்செய்ய வரும்படி அவர்களுக்கெல்லாம் நீயே பணையங்கொடுத்து, அவர்களுக்கு வெகுமதிகளைத் தருகிறாய்.

Ezekiel 16:33 in Other Translations

King James Version (KJV)

They give gifts to all whores: but thou givest thy gifts to all thy lovers, and hirest them, that they may come unto thee on every side for thy whoredom.

American Standard Version (ASV)

They give gifts to all harlots; but thou givest thy gifts to all thy lovers, and bribest them, that they may come unto thee on every side for thy whoredoms.

Bible in Basic English (BBE)

They give payment to all loose women: but you give rewards to your lovers, offering them payment so that they may come to you on every side for your cheap love.

Darby English Bible (DBY)

They give rewards to all harlots; but thou gavest thy rewards to all thy lovers, and rewardedst them, that they might come unto thee on every side for thy whoredoms.

World English Bible (WEB)

They give gifts to all prostitutes; but you give your gifts to all your lovers, and bribe them, that they may come to you on every side for your prostitution.

Young’s Literal Translation (YLT)

To all whores they give a gift, And — thou hast given thy gifts to all thy lovers, And dost bribe them to come in unto thee, From round about — in thy whoredoms.

எசேக்கியேல் 16:33 in English

ellaa Vaesikalukkum Pannaiyangaொdukkiraarkal; Neeyo Un Naesarkal Suttuppurangalilirunthu Unnidaththil Vaesiththananjaெyya Varumpati Avarkalukkellaam Neeyae Pannaiyangaொduththu, Avarkalukku Vekumathikalaith Tharukiraay.


Read Full Chapter : Ezekiel 16