தமிழ்

Ezekiel 16:13 in Tamil

எசேக்கியேல் 16:13
இவ்விதமாய்ப் பொன்னினாலும் வெள்ளியினாலும் நீ அலங்கரிக்கப்பட்டாய்; உன் உடுப்பு மெல்லிய புடவையும் பட்டும் சித்திரத்தையலாடையுமாயிРρந்தது; மெல்லிய மޠεையும் தேனையும் நெய்யையும் சாப்பிட்டாய்; நீ மிகவும் அழகுள்ளவளாகி, ராஜ்யத்தைச் சுதந்தரிக்கும் சிலாக்கியத்தையும் பெற்றாய்.

Ezekiel 16:13 in Other Translations

King James Version (KJV)

Thus wast thou decked with gold and silver; and thy raiment was of fine linen, and silk, and broidered work; thou didst eat fine flour, and honey, and oil: and thou wast exceeding beautiful, and thou didst prosper into a kingdom.

American Standard Version (ASV)

Thus wast thou decked with gold and silver; and thy raiment was of fine linen, and silk, and broidered work; thou didst eat fine flour, and honey, and oil; and thou wast exceeding beautiful, and thou didst prosper unto royal estate.

Bible in Basic English (BBE)

So you were made beautiful with gold and silver; and your clothing was of the best linen and silk and needlework; your food was the best meal and honey and oil: and you were very beautiful.

Darby English Bible (DBY)

Thus wast thou decked with gold and silver, and thy raiment was byssus, and silk, and embroidered work. Thou didst eat fine flour, and honey, and oil; and thou becamest exceedingly beautiful, and thou didst prosper into a kingdom.

World English Bible (WEB)

Thus was you decked with gold and silver; and your clothing was of fine linen, and silk, and embroidered work; you ate fine flour, and honey, and oil; and you were exceeding beautiful, and you did prosper to royal estate.

Young’s Literal Translation (YLT)

And thou dost put on gold and silver, And thy clothing `is’ fine linen, And figured silk and embroidery, Fine flour, and honey, and oil thou hast eaten, And thou art very very beautiful, And dost go prosperously to the kingdom.

எசேக்கியேல் 16:13 in English

ivvithamaayp Ponninaalum Velliyinaalum Nee Alangarikkappattay; Un Uduppu Melliya Pudavaiyum Pattum SiththiraththaiyalaataiyumaayiРρnthathu; Melliya Maޠεைyum Thaenaiyum Neyyaiyum Saappittay; Nee Mikavum Alakullavalaaki, Raajyaththaich Suthantharikkum Silaakkiyaththaiyum Pettaாy.


Read Full Chapter : Ezekiel 16