தமிழ்

Ezekiel 16:19 in Tamil

எசேக்கியேல் 16:19
நான் உனக்குக் கொடுத்த என் அப்பத்தையும், நீ சாப்பிடும்படி உனக்குக் கொடுத்த மெல்லிய மாவையும் நெய்யையும் தேனையும் நீ அவைகளின்முன் சுகந்தவாசனையாகப் படைத்தாய்; காரியம் இப்படி ஆயிற்றென்று கர்த்தராகிய ஆண்டவர் சொல்லுகிறார்.

Ezekiel 16:19 in Other Translations

King James Version (KJV)

My meat also which I gave thee, fine flour, and oil, and honey, wherewith I fed thee, thou hast even set it before them for a sweet savour: and thus it was, saith the Lord GOD.

American Standard Version (ASV)

My bread also which I gave thee, fine flour, and oil, and honey, wherewith I fed thee, thou didst even set it before them for a sweet savor; and `thus’ it was, saith the Lord Jehovah.

Bible in Basic English (BBE)

And my bread which I gave you, the best meal and oil and honey which I gave you for your food, you put it before them for a sweet smell, says the Lord.

Darby English Bible (DBY)

And my bread which I had given thee, the fine flour and the oil and the honey wherewith I fed thee, thou didst even set it before them for a sweet savour: thus it was, saith the Lord Jehovah.

World English Bible (WEB)

My bread also which I gave you, fine flour, and oil, and honey, with which I fed you, you did even set it before them for a sweet savor; and [thus] it was, says the Lord Yahweh.

Young’s Literal Translation (YLT)

And My bread, that I gave to thee, Fine flour, and oil, and honey, that I caused thee to eat. Thou hast even set it before them, For a sweet fragrance — thus it is, An affirmation of the Lord Jehovah.

எசேக்கியேல் 16:19 in English

naan Unakkuk Koduththa En Appaththaiyum, Nee Saappidumpati Unakkuk Koduththa Melliya Maavaiyum Neyyaiyum Thaenaiyum Nee Avaikalinmun Sukanthavaasanaiyaakap Pataiththaay; Kaariyam Ippati Aayittentu Karththaraakiya Aanndavar Sollukiraar.


Read Full Chapter : Ezekiel 16