தமிழ்

Hosea 2:8 in Tamil

ஓசியா 2:8
தனக்கு நான் தானியத்தையும் திராட்சரசத்தையும் எண்ணெயையும் கொடுத்தவரென்றும், தனக்கு நான் வெள்ளியையும் பொன்னையும் பெருகப்பண்ணினவரென்றும் அவள் அறியாமற்போனாள்; அவைகளை அவர்கள் பாகாலுடையதாக்கினார்கள்.

FavoriteLoadingAdd to favorites

Hosea 2:8 in Other Translations

King James Version (KJV)

For she did not know that I gave her corn, and wine, and oil, and multiplied her silver and gold, which they prepared for Baal.

American Standard Version (ASV)

For she did not know that I gave her the grain, and the new wine, and the oil, and multiplied unto her silver and gold, which they used for Baal.

Bible in Basic English (BBE)

For she had no knowledge that it was I who gave her the grain and the wine and the oil, increasing her silver and gold which they gave to the Baal.

Darby English Bible (DBY)

And she did not know that I had given her the corn and the new wine and the oil, and had multiplied to her the silver and gold, which they employed for Baal.

World English Bible (WEB)

For she did not know that I gave her the grain, the new wine, and the oil, And multiplied to her silver and gold, which they used for Baal.

Young’s Literal Translation (YLT)

And she knew not that I had given to her, The corn, and the new wine, and the oil. Yea, silver I did multiply to her, And the gold they prepared for Baal.

ஓசியா 2:8 in English

thanakku Naan Thaaniyaththaiyum Thiraatcharasaththaiyum Ennnneyaiyum Koduththavarentum, Thanakku Naan Velliyaiyum Ponnaiyum Perukappannnninavarentum Aval Ariyaamarponaal; Avaikalai Avarkal Paakaalutaiyathaakkinaarkal.


Read Full Chapter : Hosea 2