தமிழ்

Habakkuk 1:16 in Tamil

ஆபகூக் 1:16
ஆகையால் அவைகளினால் தன்பங்கு கொழுப்புள்ளதும், தன் போஜனம் ருசிகரமுள்ளதுமாயிற்று என்று சொல்லி அவன் தன் வலைக்குப் பலியிட்டுத் தன் பறிக்குத் தூபங்காட்டுகிறான்.

Habakkuk 1:16 in Other Translations

King James Version (KJV)

Therefore they sacrifice unto their net, and burn incense unto their drag; because by them their portion is fat, and their meat plenteous.

American Standard Version (ASV)

Therefore he sacrificeth unto his net, and burneth incense unto his drag; because by them his portion is fat, and his food plenteous.

Bible in Basic English (BBE)

For this reason he makes an offering to his net, burning perfume to his fishing-net; because by them he gets much food and his meat is fat.

Darby English Bible (DBY)

therefore he sacrificeth unto his net, and burneth incense unto his drag; for by them his portion is become fat, and his meat dainty.

World English Bible (WEB)

Therefore he sacrifices to his net, and burns incense to his dragnet, because by them his life is luxurious, and his food is good.

Young’s Literal Translation (YLT)

Therefore he doth sacrifice to his net, And doth make perfume to his drag, For by them `is’ his portion fertile, and his food fat.

ஆபகூக் 1:16 in English

aakaiyaal Avaikalinaal Thanpangu Koluppullathum, Than Pojanam Rusikaramullathumaayittu Entu Solli Avan Than Valaikkup Paliyittuth Than Parikkuth Thoopangaattukiraan.


Read Full Chapter : Habakkuk 1