தமிழ்

Hosea 2:2 in Tamil

ஓசியா 2:2
உங்கள் தாயோடே வழக்காடுங்கள்; அவள் எனக்கு மனைவியுமல்ல, நான் அவளுக்குப் புருஷனுமல்ல; அவள் தன் வேசித்தனங்களைத் தன் முகத்தினின்றும் தன் வியாபாரங்களைத் தன் ஸ்தனங்களின் நடுவினின்றும் விலக்கிப்போடக்கடவள்.

Hosea 2:2 in Other Translations

King James Version (KJV)

Plead with your mother, plead: for she is not my wife, neither am I her husband: let her therefore put away her whoredoms out of her sight, and her adulteries from between her breasts;

American Standard Version (ASV)

Contend with your mother, contend; for she is not my wife, neither am I her husband; and let her put away her whoredoms from her face, and her adulteries from between her breasts;

Bible in Basic English (BBE)

Take up the cause against your mother, take it up, for she is not my wife, and I am not her husband; let her put away her loose ways from her face, and her false ways from between her breasts;

Darby English Bible (DBY)

Plead with your mother, plead; for she is not my wife, neither am I her husband: and let her put away her whoredoms from her face, and her adulteries from between her breasts;

World English Bible (WEB)

Contend with your mother! Contend, for she is not my wife, Neither am I her husband; And let her put away her prostitution from her face, And her adulteries from between her breasts;

Young’s Literal Translation (YLT)

Plead ye with your mother — plead, (For she `is’ not My wife, and I `am’ not her husband,) And she turneth her whoredoms from before her, And her adulteries from between her breasts,

ஓசியா 2:2 in English

ungal Thaayotae Valakkaadungal; Aval Enakku Manaiviyumalla, Naan Avalukkup Purushanumalla; Aval Than Vaesiththanangalaith Than Mukaththinintum Than Viyaapaarangalaith Than Sthanangalin Naduvinintum Vilakkippodakkadaval.


Read Full Chapter : Hosea 2