தமிழ்

Ezekiel 23:45 in Tamil

எசேக்கியேல் 23:45
ஆகையால், விபசாரிகளை நியாயந்தீர்க்கிற பிரகாரமாகவும், இரத்தஞ்சிந்தும் ஸ்திரீகளை நியாயந்தீர்க்கிற பிரகாரமாகவும் நீதிமான்கள் அவர்களை நியாயந்தீர்ப்பார்கள்; அவர்கள் விபசாரிகள், அவர்களுடைய கைகளில் இரத்தம் இருக்கிறது.

Ezekiel 23:45 in Other Translations

King James Version (KJV)

And the righteous men, they shall judge them after the manner of adulteresses, and after the manner of women that shed blood; because they are adulteresses, and blood is in their hands.

American Standard Version (ASV)

And righteous men, they shall judge them with the judgment of adulteresses, and with the judgment of women that shed blood; because they are adulteresses, and blood is in their hands.

Bible in Basic English (BBE)

And upright men will be her judges, judging her as false wives and women who take lives are judged; because she has been untrue to me and blood is on her hands.

Darby English Bible (DBY)

And righteous men, they shall judge them with the judgment of adulteresses, and with the judgment of women that shed blood; for they are adulteresses, and blood is in their hands.

World English Bible (WEB)

Righteous men, they shall judge them with the judgment of adulteresses, and with the judgment of women who shed blood; because they are adulteresses, and blood is in their hands.

Young’s Literal Translation (YLT)

As to righteous men, they judge them with the judgment of adulteresses, And the judgment of women shedding blood, For they `are’ adulteresses, And blood `is’ in their hands.

எசேக்கியேல் 23:45 in English

aakaiyaal, Vipasaarikalai Niyaayantheerkkira Pirakaaramaakavum, Iraththanjinthum Sthireekalai Niyaayantheerkkira Pirakaaramaakavum Neethimaankal Avarkalai Niyaayantheerppaarkal; Avarkal Vipasaarikal, Avarkalutaiya Kaikalil Iraththam Irukkirathu.


Read Full Chapter : Ezekiel 23