தமிழ்

Ezekiel 23:44 in Tamil

எசேக்கியேல் 23:44
பரஸ்திரீயினிடத்திலே பிரவேசிக்குமாப்போல அவளிடத்தில் பிரவேசித்தார்கள்; இந்தப்பிரகாரமாக முறைகேடானவர்களாகிய அகோலாளிடத்திலும் அகோலிபாளிடத்திலும் பிரவேசித்தார்கள்.

Ezekiel 23:44 in Other Translations

King James Version (KJV)

Yet they went in unto her, as they go in unto a woman that playeth the harlot: so went they in unto Aholah and unto Aholibah, the lewd women.

American Standard Version (ASV)

And they went in unto her, as they go in unto a harlot: so went they in unto Oholah and unto Oholibah, the lewd women.

Bible in Basic English (BBE)

And they went in to her, as men go to a loose woman: so they went in to Oholibah, the loose woman.

Darby English Bible (DBY)

And they went in unto her, as they go in unto a whorish woman: so went they in unto Oholah and unto Oholibah the lewd women.

World English Bible (WEB)

They went in to her, as they go in to a prostitute: so went they in to Oholah and to Oholibah, the lewd women.

Young’s Literal Translation (YLT)

And they come in unto her, As the coming in unto a whorish woman, So they have come in unto Aholah, And unto Aholibah — the wicked women.

எசேக்கியேல் 23:44 in English

parasthireeyinidaththilae Piravaesikkumaappola Avalidaththil Piravaesiththaarkal; Inthappirakaaramaaka Muraikaedaanavarkalaakiya Akolaalidaththilum Akolipaalidaththilum Piravaesiththaarkal.


Read Full Chapter : Ezekiel 23