தமிழ்

Ezekiel 23:8 in Tamil

எசேக்கியேல் 23:8
தான் எகிப்திலே பண்ணின வேசித்தனங்களை அவள் விடவில்லை; அவர்கள் அவளுடைய வாலிபத்திலே அவளோடே சயனித்து, அவளுடைய கன்னிமையின் கொங்கைகளைத் தொட்டு, அவளிடத்தில் தங்கள் வேசித்தனத்தை நடப்பித்தார்கள்.

Ezekiel 23:8 in Other Translations

King James Version (KJV)

Neither left she her whoredoms brought from Egypt: for in her youth they lay with her, and they bruised the breasts of her virginity, and poured their whoredom upon her.

American Standard Version (ASV)

Neither hath she left her whoredoms since `the days of’ Egypt; for in her youth they lay with her, and they handled the bosom of her virginity; and they poured out their whoredom upon her.

Bible in Basic English (BBE)

And she has not given up her loose ways from the time when she was in Egypt; for when she was young they were her lovers, and by them her young breasts were crushed, and they let loose on her their unclean desire.

Darby English Bible (DBY)

Neither left she her whoredoms [brought] from Egypt; for in her youth they had lain with her, and had handled the breasts of her virginity, and poured their fornication upon her.

World English Bible (WEB)

Neither has she left her prostitution since [the days of] Egypt; for in her youth they lay with her, and they handled the bosom of her virginity; and they poured out their prostitution on her.

Young’s Literal Translation (YLT)

And her whoredoms out of Egypt she hath not forsaken, For with her they lay in her youth, And they dealt with the loves of her virginity, And they pour out their whoredoms on her.

எசேக்கியேல் 23:8 in English

thaan Ekipthilae Pannnnina Vaesiththanangalai Aval Vidavillai; Avarkal Avalutaiya Vaalipaththilae Avalotae Sayaniththu, Avalutaiya Kannimaiyin Kongaikalaith Thottu, Avalidaththil Thangal Vaesiththanaththai Nadappiththaarkal.


Read Full Chapter : Ezekiel 23