தமிழ்

Psalm 81:16 in Tamil

சங்கீதம் 81:16
உச்சிதமான கோதுமையினால் அவர்களைப் போஷிப்பார்; கன்மலையின் தேனினால் உன்னைத் திருப்தியாக்குவேன்.

Psalm 81:16 in Other Translations

King James Version (KJV)

He should have fed them also with the finest of the wheat: and with honey out of the rock should I have satisfied thee.

American Standard Version (ASV)

He would feed them also with the finest of the wheat; And with honey out of the rock would I satisfy thee. Psalm 82 A Psalm of Asaph.

Bible in Basic English (BBE)

I would give them the best grain for food; you would be full of honey from the rock.

Darby English Bible (DBY)

And he would have fed them with the finest of wheat; yea, with honey out of the rock would I have satisfied thee.

Webster’s Bible (WBT)

The haters of the LORD should have submitted themselves to him: and their time should have endured for ever.

World English Bible (WEB)

But he would have also fed them with the finest of the wheat. I will satisfy you with honey out of the rock.”

Young’s Literal Translation (YLT)

He causeth him to eat of the fat of wheat, And `with’ honey from a rock I satisfy thee!

சங்கீதம் 81:16 in English

uchchithamaana Kothumaiyinaal Avarkalaip Poshippaar; Kanmalaiyin Thaeninaal Unnaith Thirupthiyaakkuvaen.


Read Full Chapter : Psalm 81