தமிழ்

Ezekiel 16:63 in Tamil

எசேக்கியேல் 16:63
நீ செய்த எல்லாவற்றையும் நான் மன்னித்தருளும்போது, நீ நினைத்து வெட்கி, உன் நாணத்தினால் உன் வாயை இனித் திறக்கமாட்டாதிருப்பாய் என்று கர்த்தராகிய ஆண்டவர் உரைக்கிறார் என்று சொல் என்றார்.

Ezekiel 16:63 in Other Translations

King James Version (KJV)

That thou mayest remember, and be confounded, and never open thy mouth any more because of thy shame, when I am pacified toward thee for all that thou hast done, saith the Lord GOD.

American Standard Version (ASV)

that thou mayest remember, and be confounded, and never open thy mouth any more, because of thy shame, when I have forgiven thee all that thou hast done, saith the Lord Jehovah.

Bible in Basic English (BBE)

So that, at the memory of these things, you may be at a loss, never opening your mouth because of your shame; when you have my forgiveness for all you have done, says the Lord.

Darby English Bible (DBY)

that thou mayest remember, and be ashamed, and no more open thy mouth because of thy confusion, when I forgive thee all that thou hast done, saith the Lord Jehovah.

World English Bible (WEB)

that you may remember, and be confounded, and never open your mouth any more, because of your shame, when I have forgiven you all that you have done, says the Lord Yahweh.

Young’s Literal Translation (YLT)

So that thou dost remember, And thou hast been ashamed, And there is not to thee any more an opening of the mouth because of thy shame, In My receiving atonement for thee, For all that thou hast done, An affirmation of the Lord Jehovah!’

எசேக்கியேல் 16:63 in English

nee Seytha Ellaavattaைyum Naan Manniththarulumpothu, Nee Ninaiththu Vetki, Un Naanaththinaal Un Vaayai Inith Thirakkamaattathiruppaay Entu Karththaraakiya Aanndavar Uraikkiraar Entu Sol Entar.


Read Full Chapter : Ezekiel 16