தமிழ்

Ezra 9:6 in Tamil

எஸ்றா 9:6
என்தேவனே, நான் என்முகத்தை என் தேவனாகிய உமக்கு முன்பாக ஏறெடுக்க வெட்கிக் கலங்குகிறேன்; எங்கள் அக்கிரமங்கள் எங்கள் தலைக்குமேலாகப் பெருகிற்று; எங்கள் குற்றம் வானபரியந்தம் வளர்ந்துபோயிற்று.

Ezra 9:6 in Other Translations

King James Version (KJV)

And said, O my God, I am ashamed and blush to lift up my face to thee, my God: for our iniquities are increased over our head, and our trespass is grown up unto the heavens.

American Standard Version (ASV)

and I said, O my God, I am ashamed and blush to lift up my face to thee, my God; for our iniquities are increased over our head, and our guiltiness is grown up unto the heavens.

Bible in Basic English (BBE)

I said, O my God, shame keeps me from lifting up my face to you, my God: for our sins are increased higher than our heads and our evil-doing has come up to heaven.

Darby English Bible (DBY)

and said: O my God, I am ashamed and blush to lift up my face to thee, my God; for our iniquities are increased over [our] head, and our trespass is grown up to the heavens.

Webster’s Bible (WBT)

And said, O my God, I am ashamed and blush to lift up my face to thee, my God: for our iniquities are increased over our head, and our trespass is grown up to the heavens.

World English Bible (WEB)

and I said, my God, I am ashamed and blush to lift up my face to you, my God; for our iniquities are increased over our head, and our guiltiness is grown up to the heavens.

Young’s Literal Translation (YLT)

and say, `O my God, I have been ashamed, and have blushed to lift up, O my God, my face unto Thee, for our iniquities have increased over the head, and our guilt hath become great unto the heavens.

எஸ்றா 9:6 in English

enthaevanae, Naan Enmukaththai En Thaevanaakiya Umakku Munpaaka Aeraெdukka Vetkik Kalangukiraen; Engal Akkiramangal Engal Thalaikkumaelaakap Perukittu; Engal Kuttam Vaanapariyantham Valarnthupoyittu.


Read Full Chapter : Ezra 9