தமிழ்

Ezra 9:15 in Tamil

எஸ்றா 9:15
இஸ்ரவேலின் தேவனாகிய கர்த்தாவே, நீர் நீதியுள்ளவர்; ஆகையால் இந்நாளில் இருக்கிறதுபோல நாங்கள் தப்பி மீந்திருக்கிறோம்; இதோ, நாங்கள் உமக்கு முன்பாகக் குற்றத்திற்குள்ளானவர்கள்; இதினிமித்தம் நாங்கள் உமக்கு முன்பாக நிற்கத்தக்கவர்கள் அல்ல என்று பிரார்த்தித்தேன்.


எஸ்றா 9:15 in English

isravaelin Thaevanaakiya Karththaavae, Neer Neethiyullavar; Aakaiyaal Innaalil Irukkirathupola Naangal Thappi Meenthirukkirom; Itho, Naangal Umakku Munpaakak Kuttaththirkullaanavarkal; Ithinimiththam Naangal Umakku Munpaaka Nirkaththakkavarkal Alla Entu Piraarththiththaen.


Read Full Chapter : Ezra 9