தமிழ்

Ezra 9:14 in Tamil

எஸ்றா 9:14
நாங்கள் உமது கற்பனைகளை வீணாக்கவும், இந்த அருவருப்புகளுள்ள ஜனங்களோடே சம்பந்தங்கலக்கவும் தகுமோ? அப்படிச் செய்தால், எங்களில் ஒருவரும் மீந்து தப்பாதபடிக்கு, தேவரீர் எங்களை நிர்மூலமாக்குமட்டும் எங்கள்மேல் கோபமாயிருப்பீரல்லவோ?

Ezra 9:14 in Other Translations

King James Version (KJV)

Should we again break thy commandments, and join in affinity with the people of these abominations? wouldest not thou be angry with us till thou hadst consumed us, so that there should be no remnant nor escaping?

American Standard Version (ASV)

shall we again break thy commandments, and join in affinity with the peoples that do these abominations? wouldest not thou be angry with us till thou hadst consumed us, so that there should be no remnant, nor any to escape?

Bible in Basic English (BBE)

Are we again to go against your orders, taking wives from among the people who do these disgusting things? would you not be angry with us till our destruction was complete, till there was not one who got away safe?

Darby English Bible (DBY)

should we again break thy commandments, and join in affinity with the peoples of these abominations? wouldest thou not be angry with us till thou hadst consumed us, so that there should be no remnant nor any to escape?

Webster’s Bible (WBT)

Should we again break thy commandments, and join in affinity with the people of these abominations? wouldst thou not be angry with us till thou hadst consumed us, so that there should be no remnant nor escaping?

World English Bible (WEB)

shall we again break your commandments, and join in affinity with the peoples that do these abominations? would not you be angry with us until you had consumed us, so that there should be no remnant, nor any to escape?

Young’s Literal Translation (YLT)

do we turn back to break Thy commands, and to join ourselves in marriage with the people of these abominations? art not Thou angry against us — even to consumption — till there is no remnant and escaped part?

எஸ்றா 9:14 in English

naangal Umathu Karpanaikalai Veennaakkavum, Intha Aruvaruppukalulla Janangalotae Sampanthangalakkavum Thakumo? Appatich Seythaal, Engalil Oruvarum Meenthu Thappaathapatikku, Thaevareer Engalai Nirmoolamaakkumattum Engalmael Kopamaayiruppeerallavo?


Read Full Chapter : Ezra 9