தமிழ்

Ezra 9:12 in Tamil

எஸ்றா 9:12
ஆதலால் நீங்கள் பலத்துக்கொண்டு, தேசத்தின் நன்மையைப்புசித்து, அதை நித்தியகாலமாக உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு உம்பிளிக்கையாகப் பின்வைக்கும்படிக்கு, நீங்கள் உங்கள் குமாரத்திகளை அவர்களுடைய குமாரருக்குக் கொடாமலும், அவர்களுடைய குமாரத்திகளை உங்கள் குமாரருக்குக் கொள்ளாமலும், அவர்களுடைய சமாதானத்தை நன்மையையும் ஒருக்காலும் நாடாமலும் இருப்பீர்களாக என்றீரே.

Ezra 9:12 in Other Translations

King James Version (KJV)

Now therefore give not your daughters unto their sons, neither take their daughters unto your sons, nor seek their peace or their wealth for ever: that ye may be strong, and eat the good of the land, and leave it for an inheritance to your children for ever.

American Standard Version (ASV)

now therefore give not your daughters unto their sons, neither take their daughters unto your sons, nor seek their peace or their prosperity for ever; that ye may be strong, and eat the good of the land, and leave it for an inheritance to your children for ever.

Bible in Basic English (BBE)

So now do not give your daughters to their sons or take their daughters for your sons or do anything for their peace or well-being for ever; so that you may be strong, living on the good of the land, and handing it on to your children for a heritage for ever.

Darby English Bible (DBY)

Now therefore give not your daughters to their sons, neither take their daughters to your sons, nor seek their peace or their prosperity for ever; that ye may be strong, and eat the good of the land, and leave it for an inheritance to your children for ever.

Webster’s Bible (WBT)

Now therefore give not your daughters to their sons, neither take their daughters to your sons, nor seek their peace or their wealth for ever: that ye may be strong, and eat the good of the land, and leave it for an inheritance to your children for ever.

World English Bible (WEB)

now therefore don’t give your daughters to their sons, neither take their daughters to your sons, nor seek their peace or their prosperity forever; that you may be strong, and eat the good of the land, and leave it for an inheritance to your children forever.

Young’s Literal Translation (YLT)

and now, your daughters ye do not give to their sons, and their daughters ye do not take to your sons, and ye do not seek their peace, and their good — unto the age, so that ye are strong, and have eaten the good of the land, and given possession to your sons unto the age.

எஸ்றா 9:12 in English

aathalaal Neengal Palaththukkonndu, Thaesaththin Nanmaiyaippusiththu, Athai Niththiyakaalamaaka Ungal Pillaikalukku Umpilikkaiyaakap Pinvaikkumpatikku, Neengal Ungal Kumaaraththikalai Avarkalutaiya Kumaararukkuk Kodaamalum, Avarkalutaiya Kumaaraththikalai Ungal Kumaararukkuk Kollaamalum, Avarkalutaiya Samaathaanaththai Nanmaiyaiyum Orukkaalum Naadaamalum Iruppeerkalaaka Enteerae.


Read Full Chapter : Ezra 9