தமிழ்

Ezra 9:11 in Tamil

எஸ்றா 9:11
நீங்கள் சுதந்தரிக்கிறதற்கு உட்பிரவேசிக்கும் தேசமானது, தேசாதேசங்களுடைய ஜனங்களின் அசங்கியத்தினாலும், அவர்கள் அதை ஒரு முனைதொடங்கி மறுமுனைமட்டும் நிறையப்பண்ணின அவர்களுடைய அருவருப்புகளினாலும் அவர்களுடைய அசுத்தத்தினாலும், தீட்டுப்பட்டதாயிருக்கிறது.

Ezra 9:11 in Other Translations

King James Version (KJV)

Which thou hast commanded by thy servants the prophets, saying, The land, unto which ye go to possess it, is an unclean land with the filthiness of the people of the lands, with their abominations, which have filled it from one end to another with their uncleanness.

American Standard Version (ASV)

which thou hast commanded by thy servants the prophets, saying, The land, unto which ye go to possess it, is an unclean land through the uncleanness of the peoples of the lands, through their abominations, which have filled it from one end to another with their filthiness:

Bible in Basic English (BBE)

Which you gave to your servants the prophets, saying, The land into which you are going, to take it for a heritage, is an unclean land, because of the evil lives of the peoples of the land and their disgusting ways, which have made the land unclean from end to end.

Darby English Bible (DBY)

which thou hast commanded by thy servants the prophets, saying, The land, unto which ye go to possess [it], is an unclean land through the filthiness of the peoples of the lands, through their abominations with which they have filled it from one end to another through their uncleanness.

Webster’s Bible (WBT)

Which thou hast commanded by thy servants the prophets, saying, The land, to which ye go to possess it, is an unclean land with the filthiness of the people of the lands, with their abominations, which have filled it from one end to another with their uncleanness.

World English Bible (WEB)

which you have commanded by your servants the prophets, saying, The land, to which you go to possess it, is an unclean land through the uncleanness of the peoples of the lands, through their abominations, which have filled it from one end to another with their filthiness:

Young’s Literal Translation (YLT)

that Thou hast commanded by the hands of thy servants the prophets, saying, The land into which ye are going to possess it, `is’ a land of impurity, by the impurity of the people of the lands, by their abominations with which they have filled it — from mouth unto mouth — by their uncleanness;

எஸ்றா 9:11 in English

neengal Suthantharikkiratharku Utpiravaesikkum Thaesamaanathu, Thaesaathaesangalutaiya Janangalin Asangiyaththinaalum, Avarkal Athai Oru Munaithodangi Marumunaimattum Niraiyappannnnina Avarkalutaiya Aruvaruppukalinaalum Avarkalutaiya Asuththaththinaalum, Theettuppattathaayirukkirathu.


Read Full Chapter : Ezra 9