தமிழ்

Ezra 9:8 in Tamil

எஸ்றா 9:8
இப்பொழுதும் எங்கள் தேவனாகிய கர்த்தர் எங்களிலே தப்பின சிலரை மீதியாக வைக்கவும் தம்முடைய பரிசுத்தஸ்தலத்தில் எங்களுக்கு ஒரு குச்சைக் கொடுக்கவும், இப்படியே எங்கள் தேவன் எங்கள் கண்களைப் பிரகாசிப்பித்து, எங்கள் அடிமைத்தனத்திலே எங்களுக்குக் கொஞ்சம் உயிர் கொடுக்கவும், அவராலே கொஞ்சநேரமாவது கிருபைகிடைத்தது.

FavoriteLoadingAdd to favorites

Ezra 9:8 in Other Translations

King James Version (KJV)

And now for a little space grace hath been shewed from the LORD our God, to leave us a remnant to escape, and to give us a nail in his holy place, that our God may lighten our eyes, and give us a little reviving in our bondage.

American Standard Version (ASV)

And now for a little moment grace hath been showed from Jehovah our God, to leave us a remnant to escape, and to give us a nail in his holy place, that our God may lighten our eyes, and give us a little reviving in our bondage.

Bible in Basic English (BBE)

And now for a little time grace has come to us from the Lord our God, to let a small band of us get free and to give us a nail in his holy place, so that our God may give light to our eyes and a measure of new life in our prison chains.

Darby English Bible (DBY)

And now for a little space there hath been favour from Jehovah our God, to leave us a remnant to escape, and to give us a nail in his holy place, that our God may lighten our eyes, and give us a little reviving in our bondage.

Webster’s Bible (WBT)

And now for a little space grace hath been shown from the LORD our God, to leave us a remnant to escape, and to give us a nail in his holy place, that our God may lighten our eyes, and give us a little reviving in our bondage.

World English Bible (WEB)

Now for a little moment grace has been shown from Yahweh our God, to leave us a remnant to escape, and to give us a nail in his holy place, that our God may lighten our eyes, and give us a little reviving in our bondage.

Young’s Literal Translation (YLT)

`And now, as a small moment hath grace been from Jehovah our God, to leave to us an escape, and to give to us a nail in His holy place, by our God’s enlightening our eyes, and by giving us a little quickening in our servitude;

எஸ்றா 9:8 in English

ippoluthum Engal Thaevanaakiya Karththar Engalilae Thappina Silarai Meethiyaaka Vaikkavum Thammutaiya Parisuththasthalaththil Engalukku Oru Kuchchaைk Kodukkavum, Ippatiyae Engal Thaevan Engal Kannkalaip Pirakaasippiththu, Engal Atimaiththanaththilae Engalukkuk Konjam Uyir Kodukkavum, Avaraalae Konjanaeramaavathu Kirupaikitaiththathu.


Read Full Chapter : Ezra 9