தமிழ்

Isaiah 22:23 in Tamil

ஏசாயா 22:23
அவனை உறுதியான இடத்திலே ஆணியாகக் கடாவுவேன்; அவன் தன் தகப்பன் வீட்டுக்கு மகிமையான சிங்காசனமாக இருப்பான்.

Isaiah 22:23 in Other Translations

King James Version (KJV)

And I will fasten him as a nail in a sure place; and he shall be for a glorious throne to his father’s house.

American Standard Version (ASV)

And I will fasten him as a nail in a sure place; and he shall be for a throne of glory to his father’s house.

Bible in Basic English (BBE)

And I will put him like a nail in a safe place; and he will be for a seat of glory to his father’s family.

Darby English Bible (DBY)

And I will fasten him [as] a nail in a sure place; and he shall be for a throne of glory to his father’s house:

World English Bible (WEB)

I will fasten him as a nail in a sure place; and he shall be for a throne of glory to his father’s house.

Young’s Literal Translation (YLT)

And I have fixed him a nail in a stedfast place, And he hath been for a throne of honour To the house of his father.

ஏசாயா 22:23 in English

avanai Uruthiyaana Idaththilae Aanniyaakak Kadaavuvaen; Avan Than Thakappan Veettukku Makimaiyaana Singaasanamaaka Iruppaan.


Read Full Chapter : Isaiah 22