தமிழ்

Esther 4:14 in Tamil

எஸ்தர் 4:14
நீ இந்தக் காலத்திலே மவுனமாயிருந்தால் யூதருக்குச் சகாயமும் இரட்சிப்பும் வேறொரு இடத்திலிருந்து எழும்பும், அப்பொழுது நீயும் உன் தகப்பன் குடும்பத்தாரும் அழிவீர்கள்; நீ இப்படிப்பட்ட காலத்துக்கு உதவியாயிருக்கும்படி உனக்கு ராஜமேன்மை கிடைத்திருக்கலாமே, யாருக்குத் தெரியும், என்று சொல்லச்சொன்னான்.

Esther 4:14 in Other Translations

King James Version (KJV)

For if thou altogether holdest thy peace at this time, then shall there enlargement and deliverance arise to the Jews from another place; but thou and thy father’s house shall be destroyed: and who knoweth whether thou art come to the kingdom for such a time as this?

American Standard Version (ASV)

For if thou altogether holdest thy peace at this time, then will relief and deliverance arise to the Jews from another place, but thou and thy father’s house will perish: and who knoweth whether thou art not come to the kingdom for such a time as this?

Bible in Basic English (BBE)

If at this time you say nothing, then help and salvation will come to the Jews from some other place, but you and your father’s family will come to destruction: and who is to say that you have not come to the kingdom even for such a time as this?

Darby English Bible (DBY)

For if thou altogether holdest thy peace at this time, then shall there arise relief and deliverance to the Jews from another place; but thou and thy father’s house shall perish. And who knows whether thou art [not] come to the kingdom for such a time as this?

Webster’s Bible (WBT)

For if thou shalt altogether hold thy peace at this time, then will there enlargement and deliverance arise to the Jews from another place; but thou and thy father’s house will be destroyed: and who knoweth, whether thou hast come to the kingdom for such a time as this?

World English Bible (WEB)

For if you altogether hold your peace at this time, then will relief and deliverance arise to the Jews from another place, but you and your father’s house will perish: and who knows whether you haven’t come to the kingdom for such a time as this?

Young’s Literal Translation (YLT)

but if thou keep entirely silent at this time, respite and deliverance remaineth to the Jews from another place, and thou and the house of thy fathers are destroyed; and who knoweth whether for a time like this thou hast come to the kingdom?’

எஸ்தர் 4:14 in English

nee Inthak Kaalaththilae Mavunamaayirunthaal Yootharukkuch Sakaayamum Iratchippum Vaeroru Idaththilirunthu Elumpum, Appoluthu Neeyum Un Thakappan Kudumpaththaarum Aliveerkal; Nee Ippatippatta Kaalaththukku Uthaviyaayirukkumpati Unakku Raajamaenmai Kitaiththirukkalaamae, Yaarukkuth Theriyum, Entu Sollachchaொnnaan.


Read Full Chapter : Esther 4