தமிழ்

Deuteronomy 32:36 in Tamil

உபாகமம் 32:36
கர்த்தர் தம்முடைய ஜனங்களை நியாயந்தீர்த்து, அவர்கள் பெலன்போயிற்றென்றும், அடைக்கப்பட்டவர்களாவது விடுதலை பெற்றவர்களாவது ஒருவரும் இல்லையென்றும் காணும்போது, தம்முடைய ஊழியக்காரர்மேல் பரிதாபப்படுவார்.

Deuteronomy 32:36 in Other Translations

King James Version (KJV)

For the LORD shall judge his people, and repent himself for his servants, when he seeth that their power is gone, and there is none shut up, or left.

American Standard Version (ASV)

For Jehovah will judge his people, And repent himself for his servants; When he seeth that `their’ power is gone, And there is none `remaining’, shut up or left at large.

Bible in Basic English (BBE)

For the Lord will be judge of his people, he will have pity for his servants; when he sees that their power is gone, there is no one, shut up or free.

Darby English Bible (DBY)

For Jehovah will judge his people, And shall repent in favour of his servants; When he seeth that power is gone, And there is none shut up or left.

Webster’s Bible (WBT)

For the LORD shall judge his people, and repent for his servants: when he seeth that their power is gone, and there is none shut up, or left.

World English Bible (WEB)

For Yahweh will judge his people, Repent himself for his servants; When he sees that [their] power is gone, There is none [remaining], shut up or left at large.

Young’s Literal Translation (YLT)

For Jehovah doth judge His people, And for His servants doth repent Himself. For He seeth — the going away of power, And none is restrained and left.

உபாகமம் 32:36 in English

karththar Thammutaiya Janangalai Niyaayantheerththu, Avarkal Pelanpoyittentum, Ataikkappattavarkalaavathu Viduthalai Pettavarkalaavathu Oruvarum Illaiyentum Kaanumpothu, Thammutaiya Ooliyakkaararmael Parithaapappaduvaar.


Read Full Chapter : Deuteronomy 32