தமிழ்

Deuteronomy 32:35 in Tamil

உபாகமம் 32:35
பழிவாங்குவதும் பதிலளிப்பதும் எனக்கு உரியது; ஏற்றகாலத்தில் அவர்களுடைய கால் தள்ளாடும்; அவர்களுடைய ஆபத்துநாள் சமீபமாயிருக்கிறது; அவர்களுக்கு நேரிடும் காரியங்கள் தீவிரித்து வரும்.

Deuteronomy 32:35 in Other Translations

King James Version (KJV)

To me belongeth vengeance and recompence; their foot shall slide in due time: for the day of their calamity is at hand, and the things that shall come upon them make haste.

American Standard Version (ASV)

Vengeance is mine, and recompense, At the time when their foot shall slide: For the day of their calamity is at hand, And the things that are to come upon them shall make haste.

Bible in Basic English (BBE)

Punishment is mine and reward, at the time of the slipping of their feet: for the day of their downfall is near, sudden will be their fate.

Darby English Bible (DBY)

Vengeance is mine, and recompense, For the time when their foot shall slip. For the day of their calamity is at hand, And the things that shall come upon them make haste.

Webster’s Bible (WBT)

To me belongeth vengeance, and recompense; their foot shall slide in due time: for the day of their calamity is at hand, and the things that shall come upon them make haste.

World English Bible (WEB)

Vengeance is mine, and recompense, At the time when their foot shall slide: For the day of their calamity is at hand, The things that are to come on them shall make haste.

Young’s Literal Translation (YLT)

Mine `are’ vengeance and recompense, At the due time — doth their foot slide; For near is a day of their calamity, And haste do things prepared for them.

உபாகமம் 32:35 in English

palivaanguvathum Pathilalippathum Enakku Uriyathu; Aettakaalaththil Avarkalutaiya Kaal Thallaadum; Avarkalutaiya Aapaththunaal Sameepamaayirukkirathu; Avarkalukku Naeridum Kaariyangal Theeviriththu Varum.


Read Full Chapter : Deuteronomy 32