தமிழ்

Nahum 1:2 in Tamil

நாகூம் 1:2
கர்த்தர் எரிச்சலுள்ளவரும் நீதியைச் சரிக்கட்டுகிறவருமான தேவன்; கர்த்தர் நீதியைச் சரிக்கட்டுகிறவர், உக்கிரகோபமுள்ளவர்; கர்த்தர் தம்முடைய சத்துருக்களுக்குப் பிரதிபலன் அளிக்கிறவர், அவர் தம்முடைய பகைஞருக்காகக் கோபத்தை வைத்துவைக்கிறவர்.

Nahum 1:2 in Other Translations

King James Version (KJV)

God is jealous, and the LORD revengeth; the LORD revengeth, and is furious; the LORD will take vengeance on his adversaries, and he reserveth wrath for his enemies.

American Standard Version (ASV)

Jehovah is a jealous God and avengeth; Jehovah avengeth and is full of wrath; Jehovah taketh vengeance on his adversaries, and he reserveth `wrath’ for his enemies.

Bible in Basic English (BBE)

The Lord is a God who takes care of his honour and gives punishment for wrong; the Lord gives punishment and is angry; the Lord sends punishment on those who are against him, being angry with his haters.

Darby English Bible (DBY)

A jealous and avenging ùGod is Jehovah: an avenger is Jehovah, and full of fury: Jehovah taketh vengeance on his adversaries, and he reserveth [wrath] for his enemies.

World English Bible (WEB)

Yahweh is a jealous God and avenges. Yahweh avenges and is full of wrath. Yahweh takes vengeance on his adversaries, and he maintains wrath against his enemies.

Young’s Literal Translation (YLT)

A God zealous and avenging `is’ Jehovah, An avenger `is’ Jehovah, and possessing fury. An avenger `is’ Jehovah on His adversaries, And He is watching for His enemies.

நாகூம் 1:2 in English

karththar Erichchalullavarum Neethiyaich Sarikkattukiravarumaana Thaevan; Karththar Neethiyaich Sarikkattukiravar, Ukkirakopamullavar; Karththar Thammutaiya Saththurukkalukkup Pirathipalan Alikkiravar, Avar Thammutaiya Pakainjarukkaakak Kopaththai Vaiththuvaikkiravar.


Read Full Chapter : Nahum 1