தமிழ்

Lamentations 4:11 in Tamil

புலம்பல் 4:11
கர்த்தர் தமது கோபத்தை நிறைவேற்றி, தமது உக்கிரகோபத்தை ஊற்றி, சீயோனில் அக்கினியைக் கொளுத்தினார்; அது அதின் அஸ்திபாரங்களைப் பட்சித்துப்போட்டது.

Lamentations 4:11 in Other Translations

King James Version (KJV)

The LORD hath accomplished his fury; he hath poured out his fierce anger, and hath kindled a fire in Zion, and it hath devoured the foundations thereof.

American Standard Version (ASV)

Jehovah hath accomplished his wrath, he hath poured out his fierce anger; And he hath kindled a fire in Zion, which hath devoured the foundations thereof.

Bible in Basic English (BBE)

The Lord has given full effect to his passion, he has let loose his burning wrath; he has made a fire in Zion, causing the destruction of its bases.

Darby English Bible (DBY)

Jehovah hath accomplished his fury; he hath poured out his fierce anger, and hath kindled a fire in Zion, which hath consumed the foundations thereof.

World English Bible (WEB)

Yahweh has accomplished his wrath, he has poured out his fierce anger; He has kindled a fire in Zion, which has devoured the foundations of it.

Young’s Literal Translation (YLT)

Completed hath Jehovah His fury, He hath poured out the fierceness of His anger, And he kindleth a fire in Zion, And it devoureth her foundations.

புலம்பல் 4:11 in English

karththar Thamathu Kopaththai Niraivaetti, Thamathu Ukkirakopaththai Ootti, Seeyonil Akkiniyaik Koluththinaar; Athu Athin Asthipaarangalaip Patchiththuppottathu.


Read Full Chapter : Lamentations 4