தமிழ்

Jeremiah 24:8 in Tamil

எரேமியா 24:8
புசிக்கத்தகாத கெட்ட அத்திப்பழங்களைத் தள்ளிவிடுவதுபோல, நான் சிதேக்கியா என்கிற யூதாவின் ராஜாவையும் அவனுடைய பிரபுக்களையும், இந்தத் தேசத்திலே மீதியான எருசலேமின் குடிகளையும், எகிப்து தேசத்தில் குடியிருக்கிறவர்களையும் தள்ளிவிட்டு,

FavoriteLoadingAdd to favorites

Jeremiah 24:8 in Other Translations

King James Version (KJV)

And as the evil figs, which cannot be eaten, they are so evil; surely thus saith the LORD, So will I give Zedekiah the king of Judah, and his princes, and the residue of Jerusalem, that remain in this land, and them that dwell in the land of Egypt:

American Standard Version (ASV)

And as the bad figs, which cannot be eaten, they are so bad, surely thus saith Jehovah, So will I give up Zedekiah the king of Judah, and his princes, and the residue of Jerusalem, that remain in this land, and them that dwell in the land of Egypt,

Bible in Basic English (BBE)

And like the bad figs which are so bad that they are of no use for food, so I will give up Zedekiah, king of Judah, and his chiefs and the rest of Jerusalem who are still in this land, and those who are in the land of Egypt:

Darby English Bible (DBY)

And as the bad figs, which cannot be eaten for badness, surely, thus saith Jehovah: So will I make Zedekiah the king of Judah, and his princes, and the remnant of Jerusalem, that remain in this land, and them that dwell in the land of Egypt.

World English Bible (WEB)

As the bad figs, which can’t be eaten, they are so bad, surely thus says Yahweh, So will I give up Zedekiah the king of Judah, and his princes, and the residue of Jerusalem, who remain in this land, and those who dwell in the land of Egypt,

Young’s Literal Translation (YLT)

And like the bad figs, that are not eaten for badness, Surely thus said Jehovah: So do I make Zedekiah king of Judah, And his heads, and the remnant of Jerusalem, Who are left in this land, And who are dwelling in the land of Egypt,

எரேமியா 24:8 in English

pusikkaththakaatha Ketta Aththippalangalaith Thallividuvathupola, Naan Sithaekkiyaa Enkira Yoothaavin Raajaavaiyum Avanutaiya Pirapukkalaiyum, Inthath Thaesaththilae Meethiyaana Erusalaemin Kutikalaiyum, Ekipthu Thaesaththil Kutiyirukkiravarkalaiyum Thallivittu,


Read Full Chapter : Jeremiah 24