தமிழ்

Jeremiah 24:7 in Tamil

எரேமியா 24:7
நான் கர்த்தர் என்று அறியும் இருதயத்தை அவர்களுக்குக் கொடுப்பேன்; அவர்கள் என் ஜனமாயிருப்பார்கள், நான் அவர்கள் தேவனாயிருப்பேன்; அவர்கள் தங்கள் முழு இருதயத்தோடும் என்னிடத்திற்குத் திரும்புவார்கள் என்று இஸ்ரவேலின் தேவனாகிய கர்த்தர் சொல்லுகிறார்.

Jeremiah 24:7 in Other Translations

King James Version (KJV)

And I will give them an heart to know me, that I am the LORD: and they shall be my people, and I will be their God: for they shall return unto me with their whole heart.

American Standard Version (ASV)

And I will give them a heart to know me, that I am Jehovah: and they shall be my people, and I will be their God; for they shall return unto me with their whole heart.

Bible in Basic English (BBE)

And I will give them a heart to have knowledge of me, that I am the Lord: and they will be my people, and I will be their God: for they will come back to me with all their heart.

Darby English Bible (DBY)

And I will give them a heart to know me, that I am Jehovah; and they shall be my people, and I will be their God: for they shall return unto me with their whole heart.

World English Bible (WEB)

I will give them a heart to know me, that I am Yahweh: and they shall be my people, and I will be their God; for they shall return to me with their whole heart.

Young’s Literal Translation (YLT)

And have given to them a heart to know Me, For I `am’ Jehovah, And they have been to Me for a people, And I am to them for God, For they turned back unto Me with all their heart.

எரேமியா 24:7 in English

naan Karththar Entu Ariyum Iruthayaththai Avarkalukkuk Koduppaen; Avarkal En Janamaayiruppaarkal, Naan Avarkal Thaevanaayiruppaen; Avarkal Thangal Mulu Iruthayaththodum Ennidaththirkuth Thirumpuvaarkal Entu Isravaelin Thaevanaakiya Karththar Sollukiraar.


Read Full Chapter : Jeremiah 24