தமிழ்

Ezekiel 37:23 in Tamil

எசேக்கியேல் 37:23
அவர்கள் இனித் தங்கள் நரகலான விக்கிரகங்களினாலும் தங்கள் அருவருப்புகளினாலும் தங்களுடைய சகல மீறுதல்களினாலும் தங்களைத் தீட்டுப்படுத்துவதுமில்லை; அவர்கள் குடியிருந்து பாவஞ்செய்த எல்லா இடங்களிலிருந்தும் நான் அவர்களை நீங்கலாக்கி இரட்சித்து, அவர்களைச் சுத்தம்பண்ணுவேன்; அப்பொழுது அவர்கள் என் ஜனமாயிருப்பார்கள், நான் அவர்கள் தேவனாயிருப்பேன்.

Ezekiel 37:23 in Other Translations

King James Version (KJV)

Neither shall they defile themselves any more with their idols, nor with their detestable things, nor with any of their transgressions: but I will save them out of all their dwellingplaces, wherein they have sinned, and will cleanse them: so shall they be my people, and I will be their God.

American Standard Version (ASV)

neither shall they defile themselves any more with their idols, nor with their detestable things, nor with any of their transgressions; but I will save them out of all their dwelling-places, wherein they have sinned, and will cleanse them: so shall they be my people, and I will be their God.

Bible in Basic English (BBE)

And they will no longer make themselves unclean with their images or with their hated things or with any of their sins: but I will give them salvation from all their turning away in which they have done evil, and will make them clean; and they will be to me a people, and I will be to them a God.

Darby English Bible (DBY)

And they shall not defile themselves any more with their idols, or with their detestable things, or with any of their transgressions; and I will save them out of all their dwelling-places wherein they have sinned, and will cleanse them; and they shall be my people, and I will be their God.

World English Bible (WEB)

neither shall they defile themselves any more with their idols, nor with their detestable things, nor with any of their transgressions; but I will save them out of all their dwelling-places, in which they have sinned, and will cleanse them: so shall they be my people, and I will be their God.

Young’s Literal Translation (YLT)

Nor are they defiled any more with their idols, And with their abominations, And with any of their transgressions, And I have saved them out of all their dwellings, In which they have sinned, And I have cleansed them, And they have been to Me for a people, And I — I am to them for God.

எசேக்கியேல் 37:23 in English

avarkal Inith Thangal Narakalaana Vikkirakangalinaalum Thangal Aruvaruppukalinaalum Thangalutaiya Sakala Meeruthalkalinaalum Thangalaith Theettuppaduththuvathumillai; Avarkal Kutiyirunthu Paavanjaெytha Ellaa Idangalilirunthum Naan Avarkalai Neengalaakki Iratchiththu, Avarkalaich Suththampannnuvaen; Appoluthu Avarkal En Janamaayiruppaarkal, Naan Avarkal Thaevanaayiruppaen.


Read Full Chapter : Ezekiel 37