தமிழ்

1 John 1:9 in Tamil

1 யோவான் 1:9
நம்முடைய பாவங்களை நாம் அறிக்கையிட்டால், பாவங்களை நமக்கு மன்னித்து எல்லா அநியாயத்தையும் நீக்கி நம்மைச் சுத்திகரிப்பதற்கு அவர் உண்மையும் நீதியும் உள்ளவராயிருக்கிறார்.

1 John 1:9 in Other Translations

King James Version (KJV)

If we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins, and to cleanse us from all unrighteousness.

American Standard Version (ASV)

If we confess our sins, he is faithful and righteous to forgive us our sins, and to cleanse us from all unrighteousness.

Bible in Basic English (BBE)

If we say openly that we have done wrong, he is upright and true to his word, giving us forgiveness of sins and making us clean from all evil.

Darby English Bible (DBY)

If we confess our sins, he is faithful and righteous to forgive us [our] sins, and cleanse us from all unrighteousness.

World English Bible (WEB)

If we confess our sins, he is faithful and righteous to forgive us the sins, and to cleanse us from all unrighteousness.

Young’s Literal Translation (YLT)

if we may confess our sins, stedfast He is and righteous that He may forgive us the sins, and may cleanse us from every unrighteousness;

1 யோவான் 1:9 in English

nammutaiya Paavangalai Naam Arikkaiyittal, Paavangalai Namakku Manniththu Ellaa Aniyaayaththaiyum Neekki Nammaich Suththikarippatharku Avar Unnmaiyum Neethiyum Ullavaraayirukkiraar.


Read Full Chapter : 1 John 1