தமிழ்

1 Kings 8:47 in Tamil

1 இராஜாக்கள் 8:47
அவர்கள் சிறைப்பட்டுப் போயிருக்கிற தேசத்திலே தங்களில் உணர்வடைந்து, மனந்திரும்பி: நாங்கள் பாவஞ்செய்து, அக்கிரமம்பண்ணி, துன்மார்க்கமாய் நடந்தோம் என்று தங்கள் சிறையிருப்பான தேசத்திலே உம்மை நோக்கி வேண்டுதல் செய்து,

1 Kings 8:47 in Other Translations

King James Version (KJV)

Yet if they shall bethink themselves in the land whither they were carried captives, and repent, and make supplication unto thee in the land of them that carried them captives, saying, We have sinned, and have done perversely, we have committed wickedness;

American Standard Version (ASV)

yet if they shall bethink themselves in the land whither they are carried captive, and turn again, and make supplication unto thee in the land of them that carried them captive, saying, We have sinned, and have done perversely, we have dealt wickedly;

Bible in Basic English (BBE)

And if they take thought, in the land where they are prisoners, and are turned again to you, crying out in prayer to you in that land, and saying, We are sinners, we have done wrong, we have done evil;

Darby English Bible (DBY)

and if they shall take it to heart in the land whither they were carried captive, and repent, and make supplication unto thee in the land of them that carried them captive, saying, We have sinned, and have done iniquity, we have dealt perversely;

Webster’s Bible (WBT)

Yet if they shall bethink themselves in the land whither they were carried captives, and repent and make supplication to thee in the land of them that carried them captives, saying, We have sinned, and have done perversely, we have committed wickedness;

World English Bible (WEB)

yet if they shall repent themselves in the land where they are carried captive, and turn again, and make supplication to you in the land of those who carried them captive, saying, We have sinned, and have done perversely, we have dealt wickedly;

Young’s Literal Translation (YLT)

and they have turned `it’ back unto their heart in the land whither they have been taken captive, and have turned back, and made supplication unto Thee, in the land of their captors, saying, We have sinned and done perversely — we have done wickedly;

1 இராஜாக்கள் 8:47 in English

avarkal Siraippattup Poyirukkira Thaesaththilae Thangalil Unarvatainthu, Mananthirumpi: Naangal Paavanjaெythu, Akkiramampannnni, Thunmaarkkamaay Nadanthom Entu Thangal Siraiyiruppaana Thaesaththilae Ummai Nnokki Vaennduthal Seythu,


Read Full Chapter : 1 Kings 8