தமிழ்

1 Kings 8:15 in Tamil

1 இராஜாக்கள் 8:15
அவன் சொன்னது: இஸ்ரவேலின் தேவனாகிய கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம்; அவர் என் தகப்பனாகிய தாவீதுக்குத் தம்முடைய வாக்கினால் சொன்னதைத் தம்முடைய கரத்தினால் நிறைவேற்றினார்.

1 Kings 8:15 in Other Translations

King James Version (KJV)

And he said, Blessed be the LORD God of Israel, which spake with his mouth unto David my father, and hath with his hand fulfilled it, saying,

American Standard Version (ASV)

And he said, Blessed be Jehovah, the God of Israel, who spake with his mouth unto David thy father, and hath with his hand fulfilled it, saying,

Bible in Basic English (BBE)

And he said, Praise be to the Lord, the God of Israel, who himself gave his word to David my father, and with his strong hand has made his word come true, saying,

Darby English Bible (DBY)

And he said: Blessed be Jehovah the God of Israel, who spoke with his mouth unto David my father, and hath with his hand fulfilled it, saying,

Webster’s Bible (WBT)

And he said, Blessed be the LORD God of Israel, who spoke with his mouth to David my father, and hath with his hand fulfilled it, saying,

World English Bible (WEB)

He said, Blessed be Yahweh, the God of Israel, who spoke with his mouth to David your father, and has with his hand fulfilled it, saying,

Young’s Literal Translation (YLT)

And he saith, `Blessed `is’ Jehovah, God of Israel, who spake by His mouth with David my father, and by His hand hath fulfilled `it’, saying,

1 இராஜாக்கள் 8:15 in English

avan Sonnathu: Isravaelin Thaevanaakiya Karththarukku Sthoththiram; Avar En Thakappanaakiya Thaaveethukkuth Thammutaiya Vaakkinaal Sonnathaith Thammutaiya Karaththinaal Niraivaettinaar.


Read Full Chapter : 1 Kings 8