தமிழ்

1 Chronicles 29:20 in Tamil

1 நாளாகமம் 29:20
அதின்பின்பு தாவீது சபை அனைத்தையும் நோக்கி: இப்போது உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தரை ஸ்தோத்திரியுங்கள் என்றான்; அப்பொழுது சபையார் எல்லாரும் தங்கள் பிதாக்களின் தேவனாகிய கர்த்தரை ஸ்தோத்திரித்து, தலை குனிந்து கர்த்தரையும் ராஜாவையும் பணிந்துகொண்டு,

1 Chronicles 29:20 in Other Translations

King James Version (KJV)

And David said to all the congregation, Now bless the LORD your God. And all the congregation blessed the LORD God of their fathers, and bowed down their heads, and worshipped the LORD, and the king.

American Standard Version (ASV)

And David said to all the assembly, Now bless Jehovah your God. And all the assembly blessed Jehovah, the God of their fathers, and bowed down their heads, and worshipped Jehovah, and the king.

Bible in Basic English (BBE)

And David said to all the people, Now give praise to the Lord your God. And all the people gave praise to the Lord, the God of their fathers, with bent heads worshipping the Lord and the king.

Darby English Bible (DBY)

And David said to all the congregation, Bless now Jehovah your God. And all the congregation blessed Jehovah the God of their fathers, and bowed down their heads, and did homage to Jehovah and the king.

Webster’s Bible (WBT)

And David said to all the congregation, Now bless the LORD your God. And all the congregation blessed the LORD God of their fathers, and bowed their heads, and worshiped the LORD, and the king.

World English Bible (WEB)

David said to all the assembly, Now bless Yahweh your God. All the assembly blessed Yahweh, the God of their fathers, and bowed down their heads, and worshiped Yahweh, and the king.

Young’s Literal Translation (YLT)

And David saith to all the assembly, `Bless, I pray you, Jehovah your God;’ and all the assembly bless Jehovah, God of their fathers, and bow and do obeisance to Jehovah, and to the king.

1 நாளாகமம் 29:20 in English

athinpinpu Thaaveethu Sapai Anaiththaiyum Nnokki: Ippothu Ungal Thaevanaakiya Karththarai Sthoththiriyungal Entan; Appoluthu Sapaiyaar Ellaarum Thangal Pithaakkalin Thaevanaakiya Karththarai Sthoththiriththu, Thalai Kuninthu Karththaraiyum Raajaavaiyum Panninthukonndu,


Read Full Chapter : 1 Chronicles 29