தமிழ்

1 Kings 8:20 in Tamil

1 இராஜாக்கள் 8:20
இப்போதும் கர்த்தர் சொல்லிய தம்முடைய வார்த்தையை நிறைவேற்றினார்; கர்த்தர் சொன்னபடியே, நான் என் தகப்பனாகிய தாவீதின் ஸ்தானத்தில் எழும்பி, இஸ்ரவேலின் சிங்காசனத்தின்மேல் உட்கார்ந்து, இஸ்ரவேலின் தேவனாகிய கர்த்தரின் நாமத்திற்கு ஆலயத்தைக் கட்டினேன்.

1 Kings 8:20 in Other Translations

King James Version (KJV)

And the LORD hath performed his word that he spake, and I am risen up in the room of David my father, and sit on the throne of Israel, as the LORD promised, and have built an house for the name of the LORD God of Israel.

American Standard Version (ASV)

And Jehovah hath established his word that he spake; for I am risen up in the room of David my father, and sit on the throne of Israel, as Jehovah promised, and have built the house for the name of Jehovah, the God of Israel.

Bible in Basic English (BBE)

And the Lord has made his word come true; for I have taken my father David’s place on the seat of the kingdom of Israel, as the Lord gave his word; and I have made a house for the name of the Lord, the God of Israel.

Darby English Bible (DBY)

And Jehovah has performed his word which he spoke; and I am risen up in the room of David my father, and sit on the throne of Israel, as Jehovah promised, and I have built the house unto the name of Jehovah the God of Israel.

Webster’s Bible (WBT)

And the LORD hath performed his word that he spoke, and I have risen in the room of David my father, and sit on the throne of Israel, as the LORD promised, and have built a house for the name of the LORD God of Israel.

World English Bible (WEB)

Yahweh has established his word that he spoke; for I am risen up in the room of David my father, and sit on the throne of Israel, as Yahweh promised, and have built the house for the name of Yahweh, the God of Israel.

Young’s Literal Translation (YLT)

`And Jehovah doth establish His word which He spake, and I am risen up instead of David my father, and sit on the throne of Israel, as Jehovah spake, and build the house for the name of Jehovah, God of Israel,

1 இராஜாக்கள் 8:20 in English

ippothum Karththar Solliya Thammutaiya Vaarththaiyai Niraivaettinaar; Karththar Sonnapatiyae, Naan En Thakappanaakiya Thaaveethin Sthaanaththil Elumpi, Isravaelin Singaasanaththinmael Utkaarnthu, Isravaelin Thaevanaakiya Karththarin Naamaththirku Aalayaththaik Kattinaen.


Read Full Chapter : 1 Kings 8