தமிழ்

1 Kings 8:45 in Tamil

1 இராஜாக்கள் 8:45
பரலோகத்தில் இருக்கிற தேவரீர் அவர்கள் விண்ணப்பத்தையும் வேண்டுதலையும் கேட்டு, அவர்கள் நியாயத்தை விசாரிப்பீராக.

1 Kings 8:45 in Other Translations

King James Version (KJV)

Then hear thou in heaven their prayer and their supplication, and maintain their cause.

American Standard Version (ASV)

then hear thou in heaven their prayer and their supplication, and maintain their cause.

Bible in Basic English (BBE)

Give ear in heaven to their prayer and their cry for grace, and see right done to them.

Darby English Bible (DBY)

then hear thou in the heavens their prayer and their supplication, and maintain their right.

Webster’s Bible (WBT)

Then hear thou in heaven their prayer and their supplication, and maintain their cause.

World English Bible (WEB)

then hear in heaven their prayer and their supplication, and maintain their cause.

Young’s Literal Translation (YLT)

then Thou hast heard in the heavens their prayer and their supplication, and hast maintained their cause.

1 இராஜாக்கள் 8:45 in English

paralokaththil Irukkira Thaevareer Avarkal Vinnnappaththaiyum Vaennduthalaiyum Kaettu, Avarkal Niyaayaththai Visaarippeeraaka.


Read Full Chapter : 1 Kings 8