தமிழ்

1 Kings 8:56 in Tamil

1 இராஜாக்கள் 8:56
தாம் வாக்குத்தத்தம் பண்ணினபடியெல்லாம் தம்முடைய ஜனமாகிய இஸ்ரவேலுக்கு இளைப்பாறுதலை அருளின கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம், அவர் தம்முடைய தாசனாகிய மோசேயைக் கொண்டு சொன்ன அவருடைய நல்வார்த்தையானாலும் தவறிப்போகவில்லை.

1 Kings 8:56 in Other Translations

King James Version (KJV)

Blessed be the LORD, that hath given rest unto his people Israel, according to all that he promised: there hath not failed one word of all his good promise, which he promised by the hand of Moses his servant.

American Standard Version (ASV)

Blessed be Jehovah, that hath given rest unto his people Israel, according to all that he promised: there hath not failed one word of all his good promise, which he promised by Moses his servant.

Bible in Basic English (BBE)

Praise be to the Lord who has given rest to his people Israel, as he gave them his word to do; every word of all his oath, which he gave by the hand of Moses his servant, has come true.

Darby English Bible (DBY)

Blessed be Jehovah, who has given rest to his people Israel, according to all that he promised: there has not failed one word of all his good promises which he spoke through Moses his servant!

Webster’s Bible (WBT)

Blessed be the LORD, that hath given rest to his people Israel, according to all that he promised: there hath not failed one word of all his good promise, which he promised by the hand of Moses his servant.

World English Bible (WEB)

Blessed be Yahweh, who has given rest to his people Israel, according to all that he promised: there has not failed one word of all his good promise, which he promised by Moses his servant.

Young’s Literal Translation (YLT)

`Blessed `is’ Jehovah who hath given rest to His people Israel, according to all that He hath spoken; there hath not fallen one word of all His good word, which He spake by the hand of Moses his servant.

1 இராஜாக்கள் 8:56 in English

thaam Vaakkuththaththam Pannnninapatiyellaam Thammutaiya Janamaakiya Isravaelukku Ilaippaaruthalai Arulina Karththarukku Sthoththiram, Avar Thammutaiya Thaasanaakiya Moseyaik Konndu Sonna Avarutaiya Nalvaarththaiyaanaalum Thavarippokavillai.


Read Full Chapter : 1 Kings 8