தமிழ்

Joshua 21:44 in Tamil

யோசுவா 21:44
கர்த்தர் அவர்களுடைய பிதாக்களுக்கு ஆணையிட்டபடியெல்லாம் அவர்களைச் சுற்றிலும் யுத்தமில்லாமல் இளைப்பாறப்பண்ணினார்; அவர்களுடைய எல்லாச் சத்துருக்களிலும் ஒருவரும் அவர்களுக்கு முன்பாக நிற்கவில்லை; அவர்கள் சத்துருக்களையெல்லாம் கர்த்தர் அவர்கள் கையில் ஒப்புக்கொடுத்தார்.

Joshua 21:44 in Other Translations

King James Version (KJV)

And the LORD gave them rest round about, according to all that he sware unto their fathers: and there stood not a man of all their enemies before them; the LORD delivered all their enemies into their hand.

American Standard Version (ASV)

And Jehovah gave them rest round about, according to all that he sware unto their fathers: and there stood not a man of all their enemies before them; Jehovah delivered all their enemies into their hand.

Bible in Basic English (BBE)

And the Lord gave them peace on every side, as he had said to their fathers: all those who were against them gave way before them, for the Lord gave them all up into their hands.

Darby English Bible (DBY)

And Jehovah gave them rest round about, according to all that he had sworn unto their fathers; and there stood not a man of all their enemies before them: Jehovah gave all their enemies into their hand.

Webster’s Bible (WBT)

And the LORD gave them rest on all sides, according to all that he swore to their fathers: and there stood not a man of all their enemies before them; the LORD delivered all their enemies into their hand.

World English Bible (WEB)

Yahweh gave them rest round about, according to all that he swore to their fathers: and there stood not a man of all their enemies before them; Yahweh delivered all their enemies into their hand.

Young’s Literal Translation (YLT)

and Jehovah giveth rest to them round about, according to all that which He hath sworn to their fathers, and there hath not stood a man in their presence of all their enemies, the whole of their enemies hath Jehovah given into their hand;

யோசுவா 21:44 in English

karththar Avarkalutaiya Pithaakkalukku Aannaiyittapatiyellaam Avarkalaich Suttilum Yuththamillaamal Ilaippaarappannnninaar; Avarkalutaiya Ellaach Saththurukkalilum Oruvarum Avarkalukku Munpaaka Nirkavillai; Avarkal Saththurukkalaiyellaam Karththar Avarkal Kaiyil Oppukkoduththaar.


Read Full Chapter : Joshua 21