தமிழ்

1 Kings 8:6 in Tamil

1 இராஜாக்கள் 8:6
அப்படியே ஆசாரியர்கள் கர்த்தருடைய உடன்படிக்கைப்பெட்டியை ஆலயத்தின் சந்நிதி ஸ்தானமாகிய மகாபரிசுத்த ஸ்தானத்திலே கேருபீன்களுடைய செட்டைகளின்கீழே கொண்டுவந்து வைத்தார்கள்.

1 Kings 8:6 in Other Translations

King James Version (KJV)

And the priests brought in the ark of the covenant of the LORD unto his place, into the oracle of the house, to the most holy place, even under the wings of the cherubim.

American Standard Version (ASV)

And the priests brought in the ark of the covenant of Jehovah unto its place, into the oracle of the house, to the most holy place, even under the wings of the cherubim.

Bible in Basic English (BBE)

And the priests took the ark of the agreement of the Lord and put it in its place in the inner room of the house, in the most holy place, under the wings of the winged ones.

Darby English Bible (DBY)

And the priests brought in the ark of the covenant of Jehovah to its place, into the oracle of the house, into the most holy place, under the wings of the cherubim;

Webster’s Bible (WBT)

And the priests brought the ark of the covenant of the LORD to its place, into the oracle of the house, to the most holy place, even under the wings of the cherubim.

World English Bible (WEB)

The priests brought in the ark of the covenant of Yahweh to its place, into the oracle of the house, to the most holy place, even under the wings of the cherubim.

Young’s Literal Translation (YLT)

And the priests bring in the ark of the covenant of Jehovah unto its place, unto the oracle of the house, unto the holy of holies, unto the place of the wings of the cherubs;

1 இராஜாக்கள் 8:6 in English

appatiyae Aasaariyarkal Karththarutaiya Udanpatikkaippettiyai Aalayaththin Sannithi Sthaanamaakiya Makaaparisuththa Sthaanaththilae Kaerupeenkalutaiya Settaைkalingeelae Konnduvanthu Vaiththaarkal.


Read Full Chapter : 1 Kings 8