தமிழ்

1 Kings 8:4 in Tamil

1 இராஜாக்கள் 8:4
பெட்டியையும், ஆசரிப்புக் கூடாரத்தையும், கூடாரத்திலிருந்த பரிசுத்த பணிமுட்டுகள் அனைத்தையும் சுமந்து கொண்டுவந்தார்கள்; ஆசாரியரும், லேவியரும், அவைகளைச் சுமந்தார்கள்.

1 Kings 8:4 in Other Translations

King James Version (KJV)

And they brought up the ark of the LORD, and the tabernacle of the congregation, and all the holy vessels that were in the tabernacle, even those did the priests and the Levites bring up.

American Standard Version (ASV)

And they brought up the ark of Jehovah, and the tent of meeting, and all the holy vessels that were in the Tent; even these did the priests and the Levites bring up.

Bible in Basic English (BBE)

They took up the ark of the Lord, and the Tent of meeting, and all the holy vessels which were in the Tent; all these the priests and the Levites took up.

Darby English Bible (DBY)

And they brought up the ark of Jehovah, and the tent of meeting, and all the holy vessels that were in the tent: the priests and the Levites brought them up.

Webster’s Bible (WBT)

And they brought the ark of the LORD, and the tabernacle of the congregation, and all the holy vessels that were in the tabernacle, even those did the priests and the Levites bring.

World English Bible (WEB)

They brought up the ark of Yahweh, and the tent of meeting, and all the holy vessels that were in the Tent; even these did the priests and the Levites bring up.

Young’s Literal Translation (YLT)

and bring up the ark of Jehovah, and the tent of meeting, and all the holy vessels that `are’ in the tent, yea, the priests and the Levites bring them up.

1 இராஜாக்கள் 8:4 in English

pettiyaiyum, Aasarippuk Koodaaraththaiyum, Koodaaraththiliruntha Parisuththa Pannimuttukal Anaiththaiyum Sumanthu Konnduvanthaarkal; Aasaariyarum, Laeviyarum, Avaikalaich Sumanthaarkal.


Read Full Chapter : 1 Kings 8