தமிழ்

1 Kings 8:37 in Tamil

1 இராஜாக்கள் 8:37
தேசத்திலே பஞ்சம் உண்டாகிற போதும், கொள்ளைநோய் உண்டாகிற போதும், வறட்சி, சாவி, வெட்டுக்கிளி, பச்சைக்கிளி உண்டாகிறபோதும், அவர் சத்துருக்கள் தேசத்திலுள்ள பட்டணங்களை முற்றிக்கைபோடுகிறபோதும், யாதொரு வாதையாகிலும் யாதொரு வியாதியாகிலும் வருகிறபோதும்,

1 Kings 8:37 in Other Translations

King James Version (KJV)

If there be in the land famine, if there be pestilence, blasting, mildew, locust, or if there be caterpillar; if their enemy besiege them in the land of their cities; whatsoever plague, whatsoever sickness there be;

American Standard Version (ASV)

If there be in the land famine, if there be pestilence, if there be blasting `or’ mildew, locust `or’ caterpillar; if their enemy besiege them in the land of their cities; whatsoever plague, whatsoever sickness there be;

Bible in Basic English (BBE)

If there is no food in the land, or if there is disease, or if the fruits of the earth are damaged through heat or water, locust or worm; if their towns are shut in by their attackers; whatever trouble, whatever disease there may be:

Darby English Bible (DBY)

If there be famine in the land, if there be pestilence, if there be blight, mildew, locust, caterpillar; if their enemy besiege them in the land of their gates; whatever plague, whatever sickness there be:

Webster’s Bible (WBT)

If there shall be in the land famine, if there shall be pestilence, blasting, mildew, locust, or if there shall be caterpillar; if their enemy shall besiege them in the land of their cities, whatever plague, whatever sickness there shall be;

World English Bible (WEB)

If there be in the land famine, if there be pestilence, if there be blasting [or] mildew, locust [or] caterpillar; if their enemy besiege them in the land of their cities; whatever plague, whatever sickness there be;

Young’s Literal Translation (YLT)

`Famine — when it is in the land; pestilence — when it is; blasting, mildew, locust; caterpillar — when it is; when its enemy hath distressed it in the land `in’ its gates, any plague, any sickness, —

1 இராஜாக்கள் 8:37 in English

thaesaththilae Panjam Unndaakira Pothum, KollaiNnoy Unndaakira Pothum, Varatchi, Saavi, Vettukkili, Pachchaைkkili Unndaakirapothum, Avar Saththurukkal Thaesaththilulla Pattanangalai Muttikkaipodukirapothum, Yaathoru Vaathaiyaakilum Yaathoru Viyaathiyaakilum Varukirapothum,


Read Full Chapter : 1 Kings 8