தமிழ்

1 Kings 8:22 in Tamil

1 இராஜாக்கள் 8:22
பின்பு சாலொமோன்: கர்த்தருடைய பலிபீடத்திற்குமுன்னே இஸ்ரவேல் சபையாரெல்லாருக்கும் எதிராக நின்று, வானத்திற்கு நேராய்த் தன் கைகளை விரித்து:

1 Kings 8:22 in Other Translations

King James Version (KJV)

And Solomon stood before the altar of the LORD in the presence of all the congregation of Israel, and spread forth his hands toward heaven:

American Standard Version (ASV)

And Solomon stood before the altar of Jehovah in the presence of all the assembly of Israel, and spread forth his hands toward heaven;

Bible in Basic English (BBE)

Then Solomon took his place before the altar of the Lord, all the men of Israel being present, and stretching out his hands to heaven,

Darby English Bible (DBY)

And Solomon stood before the altar of Jehovah in the presence of the whole congregation of Israel, and spread forth his hands toward the heavens.

Webster’s Bible (WBT)

And Solomon stood before the altar of the LORD in the presence of all the congregation of Israel, and spread forth his hands towards Heaven:

World English Bible (WEB)

Solomon stood before the altar of Yahweh in the presence of all the assembly of Israel, and spread forth his hands toward heaven;

Young’s Literal Translation (YLT)

And Solomon standeth before the altar of Jehovah, over-against all the assembly of Israel, and spreadeth his hands towards the heavens,

1 இராஜாக்கள் 8:22 in English

pinpu Saalomon: Karththarutaiya Palipeedaththirkumunnae Isravael Sapaiyaarellaarukkum Ethiraaka Nintu, Vaanaththirku Naeraayth Than Kaikalai Viriththu:


Read Full Chapter : 1 Kings 8