தமிழ்

Exodus 9:33 in Tamil

யாத்திராகமம் 9:33
மோசே பார்வோனை விட்டுப் பட்டணத்திலிருந்து புறப்பட்டு, தன் கைகளைக் கர்த்தருக்கு நேராக விரித்தான்; அப்பொழுது இடிமுழக்கமும் கல்மழையும் நின்றது; மழையும் பூமியில் பெய்யாமலிருந்தது.

Exodus 9:33 in Other Translations

King James Version (KJV)

And Moses went out of the city from Pharaoh, and spread abroad his hands unto the LORD: and the thunders and hail ceased, and the rain was not poured upon the earth.

American Standard Version (ASV)

And Moses went out of the city from Pharaoh, and spread abroad his hands unto Jehovah: and the thunders and hail ceased, and the rain was not poured upon the earth.

Bible in Basic English (BBE)

So Moses went out of the town, and stretching out his hands made prayer to God: and the thunders and the ice-storm came to an end; and the fall of rain was stopped.

Darby English Bible (DBY)

And Moses went out of the city from Pharaoh, and spread out his hands to Jehovah; and the thunders and hail ceased, and the rain was not [any more] poured on the earth.

Webster’s Bible (WBT)

And Moses went out of the city from Pharaoh, and spread abroad his hands to the LORD: and the thunders and hail ceased, and the rain was not poured upon the earth.

World English Bible (WEB)

Moses went out of the city from Pharaoh, and spread abroad his hands to Yahweh; and the thunders and hail ceased, and the rain was not poured on the earth.

Young’s Literal Translation (YLT)

And Moses goeth out from Pharaoh, `from’ the city, and spreadeth his hands unto Jehovah, and the voices and the hail cease, and rain hath not been poured out to the earth;

யாத்திராகமம் 9:33 in English

mose Paarvonai Vittup Pattanaththilirunthu Purappattu, Than Kaikalaik Karththarukku Naeraaka Viriththaan; Appoluthu Itimulakkamum Kalmalaiyum Nintathu; Malaiyum Poomiyil Peyyaamalirunthathu.


Read Full Chapter : Exodus 9