தமிழ்

Exodus 9:34 in Tamil

யாத்திராகமம் 9:34
மழையும் கல்மழையும் இடிமுழக்கமும் நின்றுபோனதைப் பார்வோன் கண்டபோது, அவனும் அவன் ஊழியக்காரரும் பின்னும் பாவம் செய்து, தங்கள் இருதயத்தைக் கடினப்படுத்தினார்கள்.

Exodus 9:34 in Other Translations

King James Version (KJV)

And when Pharaoh saw that the rain and the hail and the thunders were ceased, he sinned yet more, and hardened his heart, he and his servants.

American Standard Version (ASV)

And when Pharaoh saw that the rain and the hail and the thunders were ceased, he sinned yet more, and hardened his heart, he and his servants.

Bible in Basic English (BBE)

But when Pharaoh saw that the rain and the ice-storm and the thunders were ended, he went on sinning, and made his heart hard, he and his servants.

Darby English Bible (DBY)

And Pharaoh saw that the rain and the hail and the thunders had ceased, and he sinned yet more, and hardened his heart, he, and his bondmen.

Webster’s Bible (WBT)

And when Pharaoh saw that the rain and the hail and the thunders had ceased, he sinned yet more, and hardened his heart, he and his servants.

World English Bible (WEB)

When Pharaoh saw that the rain and the hail and the thunders were ceased, he sinned yet more, and hardened his heart, he and his servants.

Young’s Literal Translation (YLT)

and Pharaoh seeth that the rain hath ceased, and the hail and the voices, and he continueth to sin, and hardeneth his heart, he and his servants;

யாத்திராகமம் 9:34 in English

malaiyum Kalmalaiyum Itimulakkamum Nintuponathaip Paarvon Kanndapothu, Avanum Avan Ooliyakkaararum Pinnum Paavam Seythu, Thangal Iruthayaththaik Katinappaduththinaarkal.


Read Full Chapter : Exodus 9