தமிழ்

Exodus 9:29 in Tamil

யாத்திராகமம் 9:29
மோசே அவனை நோக்கி: நான் பட்டணத்திலிருந்து புறப்பட்டவுடனே, என் கைகளைக் கர்த்தருக்கு நேராக விரிப்பேன்; அப்பொழுது இடிமுழக்கங்கள் ஓய்ந்து கல்மழை நின்றுபோம்: அதினால் பூமி கர்த்தருடையது என்பதை நீர் அறிவீர்.

Exodus 9:29 in Other Translations

King James Version (KJV)

And Moses said unto him, As soon as I am gone out of the city, I will spread abroad my hands unto the LORD; and the thunder shall cease, neither shall there be any more hail; that thou mayest know how that the earth is the LORD’s.

American Standard Version (ASV)

And Moses said unto him, As soon as I am gone out of the city, I will spread abroad my hands unto Jehovah; the thunders shall cease, neither shall there be any more hail; that thou mayest know that the earth is Jehovah’s.

Bible in Basic English (BBE)

And Moses said, When I am gone outside the town, my hands will be stretched out to the Lord; the thunders and the ice-storm will come to an end, so that you may see that the earth is the Lord’s.

Darby English Bible (DBY)

And Moses said to him, When I go out of the city, I will spread out my hands to Jehovah: the thunder will cease, and there will be no more hail; that thou mayest know that the earth is Jehovah’s.

Webster’s Bible (WBT)

And Moses said to him, As soon as I am gone out of the city, I will spread abroad my hands to the LORD; and the thunder shall cease, neither shall there be any more hail; that thou mayest know how that the earth is the LORD’S.

World English Bible (WEB)

Moses said to him, “As soon as I have gone out of the city, I will spread abroad my hands to Yahweh. The thunders shall cease, neither shall there be any more hail; that you may know that the earth is Yahweh’s.

Young’s Literal Translation (YLT)

And Moses saith unto him, `At my going out of the city, I spread my palms unto Jehovah — the voices cease, and the hail is not any more, so that thou knowest that the earth `is’ Jehovah’s;

யாத்திராகமம் 9:29 in English

mose Avanai Nnokki: Naan Pattanaththilirunthu Purappattavudanae, En Kaikalaik Karththarukku Naeraaka Virippaen; Appoluthu Itimulakkangal Oynthu Kalmalai Nintupom: Athinaal Poomi Karththarutaiyathu Enpathai Neer Ariveer.


Read Full Chapter : Exodus 9