தமிழ்

1 Corinthians 10:28 in Tamil

1 கொரிந்தியர் 10:28
ஆயினும் இது விக்கிரகங்களுக்குப் படைக்கப்பட்டதென்று ஒருவன் உங்களுக்குச் சொன்னால், அப்படி அறிவித்தவனிமித்தமும் மனச்சாட்சியினிமித்தமும் புசியாதிருங்கள், பூமியும் அதின் நிறைவும் கர்த்தருடையது.

1 Corinthians 10:28 in Other Translations

King James Version (KJV)

But if any man say unto you, This is offered in sacrifice unto idols, eat not for his sake that shewed it, and for conscience sake: for the earth is the Lord’s, and the fulness thereof:

American Standard Version (ASV)

But if any man say unto you, This hath been offered in sacrifice, eat not, for his sake that showed it, and for conscience sake:

Bible in Basic English (BBE)

But if anyone says to you, This food has been used as an offering, do not take it, on account of him who said it, and on account of his sense of right and wrong:

Darby English Bible (DBY)

But if any one say to you, This is offered to holy purposes, do not eat, for his sake that pointed it out, and conscience sake;

World English Bible (WEB)

But if anyone says to you, “This was offered to idols,” don’t eat it for the sake of the one who told you, and for the sake of conscience. For “the earth is the Lord’s, and all its fullness.”

Young’s Literal Translation (YLT)

and if any one may say to you, `This is a thing sacrificed to an idol,’ — do not eat, because of that one who shewed `it’, and of the conscience, for the Lord’s `is’ the earth and its fulness:

1 கொரிந்தியர் 10:28 in English

aayinum Ithu Vikkirakangalukkup Pataikkappattathentu Oruvan Ungalukkuch Sonnaal, Appati Ariviththavanimiththamum Manachchaாtchiyinimiththamum Pusiyaathirungal, Poomiyum Athin Niraivum Karththarutaiyathu.


Read Full Chapter : 1 Corinthians 10