தமிழ்

1 Corinthians 8:10 in Tamil

1 கொரிந்தியர் 8:10
எப்படியெனில், அறிவுள்ளவனாகிய உன்னை விக்கிரகக்கோவிலிலே பந்தியிருக்க ஒருவன் கண்டால், பலவீனனாயிருக்கிற அவனுடைய மனச்சாட்சி விக்கிரகங்களுக்குப் படைக்கப்பட்டவைகளைப் புசிப்பதற்குத் துணிவுகொள்ளுமல்லவா?

FavoriteLoadingAdd to favorites

1 Corinthians 8:10 in Other Translations

King James Version (KJV)

For if any man see thee which hast knowledge sit at meat in the idol’s temple, shall not the conscience of him which is weak be emboldened to eat those things which are offered to idols;

American Standard Version (ASV)

For if a man see thee who hast knowledge sitting at meat in an idol’s temple, will not his conscience, if he is weak, be emboldened to eat things sacrificed to idols?

Bible in Basic English (BBE)

For if a man sees you, who have knowledge, taking food as a guest in the house of an image, will it not give him, if he is feeble, the idea that he may take food offered to images?

Darby English Bible (DBY)

For if any one see thee, who hast knowledge, sitting at table in an idol-house, shall not his conscience, he being weak, be emboldened to eat the things sacrificed to the idol?

World English Bible (WEB)

For if a man sees you who have knowledge sitting in an idol’s temple, won’t his conscience, if he is weak, be emboldened to eat things sacrificed to idols?

Young’s Literal Translation (YLT)

for if any one may see thee that hast knowledge in an idol’s temple reclining at meat — shall not his conscience — he being infirm — be emboldened to eat the things sacrificed to idols,

1 கொரிந்தியர் 8:10 in English

eppatiyenil, Arivullavanaakiya Unnai Vikkirakakkovililae Panthiyirukka Oruvan Kanndaal, Palaveenanaayirukkira Avanutaiya Manachchaாtchi Vikkirakangalukkup Pataikkappattavaikalaip Pusippatharkuth Thunnivukollumallavaa?


Read Full Chapter : 1 Corinthians 8