தமிழ்

1 Corinthians 8:13 in Tamil

1 கொரிந்தியர் 8:13
ஆதலால் போஜனம் என் சகோதரனுக்கு இடறலுண்டாக்கினால், நான் என் சகோதரனுக்கு இடறலுண்டாக்காதபடிக்கு, என்றைக்கும் மாம்சம் புசியாதிருப்பேன்.

FavoriteLoadingAdd to favorites

1 Corinthians 8:13 in Other Translations

King James Version (KJV)

Wherefore, if meat make my brother to offend, I will eat no flesh while the world standeth, lest I make my brother to offend.

American Standard Version (ASV)

Wherefore, if meat causeth my brother to stumble, I will eat no flesh for evermore, that I cause not my brother to stumble.

Bible in Basic English (BBE)

For this reason, if food is a cause of trouble to my brother, I will give up taking meat for ever, so that I may not be a cause of trouble to my brother.

Darby English Bible (DBY)

Wherefore if meat be a fall-trap to my brother, I will eat no flesh for ever, that I may not be a fall-trap to my brother.

World English Bible (WEB)

Therefore, if food causes my brother to stumble, I will eat no meat forevermore, that I don’t cause my brother to stumble.

Young’s Literal Translation (YLT)

wherefore, if victuals cause my brother to stumble, I may eat no flesh — to the age — that my brother I may not cause to stumble.

1 கொரிந்தியர் 8:13 in English

aathalaal Pojanam En Sakotharanukku Idaralunndaakkinaal, Naan En Sakotharanukku Idaralunndaakkaathapatikku, Entaikkum Maamsam Pusiyaathiruppaen.


Read Full Chapter : 1 Corinthians 8