தமிழ்

2 Timothy 3:8 in Tamil

2 தீமோத்தேயு 3:8
ஆனாலும், இவர்கள் அதிகமாய்ப் பலப்படுவதில்லை; அவ்விருவருடைய மதிகேடு எல்லாருக்கும் வெளிப்பட்டதுபோல, இவர்களுடைய மதிகேடும் வெளிப்படும்.

2 Timothy 3:8 in Other Translations

King James Version (KJV)

Now as Jannes and Jambres withstood Moses, so do these also resist the truth: men of corrupt minds, reprobate concerning the faith.

American Standard Version (ASV)

And even as Jannes and Jambres withstood Moses, so do these also withstand the truth. Men corrupted in mind, reprobate concerning the faith.

Bible in Basic English (BBE)

And as James and Jambres went against Moses, so do these go against what is true: men of evil minds, who, tested by faith, are seen to be false.

Darby English Bible (DBY)

Now in the same manner in which Jannes and Jambres withstood Moses, thus these also withstand the truth; men corrupted in mind, found worthless as regards the faith.

World English Bible (WEB)

Even as Jannes and Jambres opposed Moses, so do these also oppose the truth; men corrupted in mind, reprobate concerning the faith.

Young’s Literal Translation (YLT)

and, even as Jannes and Jambres stood against Moses, so also these do stand against the truth, men corrupted in mind, disapproved concerning the faith;

2 தீமோத்தேயு 3:8 in English

aanaalum, Ivarkal Athikamaayp Palappaduvathillai; Avviruvarutaiya Mathikaedu Ellaarukkum Velippattathupola, Ivarkalutaiya Mathikaedum Velippadum.


Read Full Chapter : 2 Timothy 3