தமிழ்

Revelation 2:20 in Tamil

வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 2:20
ஆகிலும், உன்பேரில் எனக்குக் குறை உண்டு; என்னவெனில், தன்னைத் தீர்க்கதரிசியென்று சொல்லுகிற யேசபேல் என்னும் ஸ்திரீயானவள் என்னுடைய ஊழியக்காரர் வேசித்தனம்பண்ணவும் விக்கிரகங்களுக்குப் படைத்தவைகளைப் புசிக்கவும் அவர்களுக்குப் போதித்து, அவர்களை வஞ்சிக்கும்படி நீ அவளுக்கு இடங்கொடுக்கிறாய்.

Revelation 2:20 in Other Translations

King James Version (KJV)

Notwithstanding I have a few things against thee, because thou sufferest that woman Jezebel, which calleth herself a prophetess, to teach and to seduce my servants to commit fornication, and to eat things sacrificed unto idols.

American Standard Version (ASV)

But I have `this’ against thee, that thou sufferest the woman Jezebel, who calleth herself a prophetess; and she teacheth and seduceth my servants to commit fornication, and to eat things sacrificed to idols.

Bible in Basic English (BBE)

But I have this against you, that you let the woman Jezebel say she is a prophet and give false teaching, making my servants go after the desires of the flesh and take food offered to false gods.

Darby English Bible (DBY)

But I have against thee that thou permittest the woman Jezebel, she who calls herself prophetess, and she teaches and leads astray my servants to commit fornication and eat of idol sacrifices.

World English Bible (WEB)

But I have this against you, that you tolerate your{TR, NU read “that” instead of “your”} woman, Jezebel, who calls herself a prophetess. She teaches and seduces my servants to commit sexual immorality, and to eat things sacrificed to idols.

Young’s Literal Translation (YLT)

`But I have against thee a few things: That thou dost suffer the woman Jezebel, who is calling herself a prophetess, to teach, and to lead astray, my servants to commit whoredom, and idol-sacrifices to eat;

வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 2:20 in English

aakilum, Unpaeril Enakkuk Kurai Unndu; Ennavenil, Thannaith Theerkkatharisiyentu Sollukira Yaesapael Ennum Sthireeyaanaval Ennutaiya Ooliyakkaarar Vaesiththanampannnavum Vikkirakangalukkup Pataiththavaikalaip Pusikkavum Avarkalukkup Pothiththu, Avarkalai Vanjikkumpati Nee Avalukku Idangaொdukkiraay.


Read Full Chapter : Revelation 2