தமிழ்

Revelation 2:1 in Tamil

வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 2:1
எபேசு சபையின் தூதனுக்கு நீ எழுதவேண்டியது என்னவெனில்: ஏழு நட்சத்திரங்களைத் தம்முடைய வலதுகரத்தில் ஏந்திக்கொண்டு, ஏழு பொன் குத்துவிளக்குகளின் மத்தியிலே உலாவிக்கொண்டிருக்கிறவர் சொல்லுகிறதாவது;


வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 2:1 in English

epaesu Sapaiyin Thoothanukku Nee Eluthavaenntiyathu Ennavenil: Aelu Natchaththirangalaith Thammutaiya Valathukaraththil Aenthikkonndu, Aelu Pon Kuththuvilakkukalin Maththiyilae Ulaavikkonntirukkiravar Sollukirathaavathu;


Read Full Chapter : Revelation 2